index.php

Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje atliktas vertinimas rodo, kad specialistams reikia daugiau priemonių darbe su vaikais ir šeimomis, patiriančiomis nepalankių vaikystės patirčių (NVP).

Ⓒ David Straight

Nuo 2020 m. gruodžio iki 2021 m. vasario „PEARLS vaikams“ projekto partneriai rinko duomenis ir analizavo poreikius, žinių spragas ir pastebėjimus, surinktus iš vaikų apsaugą vykdančių institucijų, įstaigų ir organizacijų Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje.

Tyrime iš visų trijų šalių dalyvavo 108 medicinos, švietimo, policijos ir socialinių tarnybų specialistai, dirbantys su vaikais, kuriems gresia patirti netinkamą elgesį ar prievartą.

Pokalbių ir duomenų analizė atskleidė, kad visų sričių vaiko teisių apsaugos specialistai jaučia poreikį pagilinti savo žinias apie vaikų ir šeimų, patiriančių NVP (nepalankias vaikystės patirtis), psichologinį funkcionavimą, susipažinti su bendromis gairėmis ir įvaldyti konkrečias priemones, skirtas stebėti, suprasti ir tinkamai reaguoti į tokius atvejus. Be to, daugelis specialistų pabrėžė, kad norėtų įveikti baimę ir padėti vaikui, kai jis ryžtasi papasakoti apie nepalankias patirtis, taip pat pakeisti savo požiūrį iš kaltinančio į palaikantį, aktyviai atlikti savo funkcijas ir sustiprinti savo motyvaciją imtis NVP atvejų.

Reaguodamas į šią informaciją, 2021 m. projektas „PEARLS vaikams“ apmokys 315 specialistų Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje psichologinio atsparumo stiprinimo paradigmos klausimais, kad jie galėtų atlikti vaikų atsparumo mokytojo vaidmenį. Mokymų dalyviai įgis reikiamų žinių ir priemonių, kad atpažintų netinkamo elgesio su vaikais požymius, nustatytų tėvų rizikos veiksnius ar žalingą tėvų ir vaikų bendravimą, sustiprintų teigiamą vaikų potencialą, apsauginius vidinius veiksnius ir savipagalbos mechanizmus.

Visą straipsnį rasite šios svetainės medžiagos skyriuje arba spustelėję nuorodą: Medžiagos puslapis

index.php

Ⓒ Annie Spratt

Šiame straipsnyje, kurį parašė Francesca Giordano1, Alessandra Cipolla1 ir Michael Ungar2, išleistame „Frontiers in Psychiatry“ moksliniame žurnale, aprašomas paslaugų teikėjų mokymo modelis, skirtas išmokti atlikti intervenciją ir sustiprinti sunkumų patyrusių asmenų atsparumą.

Atsparumo mokytojo modelį sudaro dvi pagrindinės kryptys: 1) pakeisti paslaugų teikėjų požiūrį į pagalbos gavėjus, pabrėžiant pastarųjų stiprybes ir gebėjimą sveikti; (2) išmokyti atlikti konkrečiam atvejui ir kultūrai tinkamas intervencijas, taikant penkių etapų programos kūrimo ir įgyvendinimo modelį.

Atsparumo mokytojo vaidmuo buvo sėkmingai pritaikytas, teikiant humanitarinę pagalbą stresą patiriančių vaikų ir jaunimo populiacijose, kur psichinės sveikatos ir psichosocialinės pagalbos specialistai turi parengti ir atlikti intervencijas, kurios stiprina pažeidžiamų vaikų atsparumą.

Atsparumo mokytojo modelis bus taikomas organizuojant projekto „PEARLS vaikams“ mokymus Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, skirtus specialistams, dirbantiems medicinos, švietimo, socialinėse ir policijos tarnybose su vaikais, kuriems gresia netinkamas elgesys ar prievarta.

Mokymus ves straipsnio autorės Francesca Giordano ir Alessandra Cipolla.

1 Psichologijos katedra, Atsparumo tyrimų padalinys, Katalikiškasis Švč. Širdies universitetas, Largo Gemelli 1, Milanas, Italija
2 Kanados Dalhauzio universiteto vaikų, šeimos ir bendruomenės atsparumo tyrimų centro pirmininkas, Atsparumo tyrimų centras, Dalhauzio universitetas, Halifaksas, Naujoji Škotija, Kanada

Jei norite perskaityti visą straipsnį, galite atsisiųsti jį iš šioje svetainėje pateiktos medžiagos sąrašo arba spustelėti šią nuorodą: Medžiagos puslapis


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy