< Grįžti į pagrindinį puslapį

Kontaktai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkrečioje šalyje vykdomą veiklą, kreipkitės į nacionalinių partnerių atstovus:

Maura Brandoni

Cesvi Foundation
Italija

maurabrandoni@cesvi.org

Marta Skierkowska

Empowering Children Foundation
Lenkija

marta.skierkowska@fdds.pl

Veronika Lakis-Mičienė

Paramos Vaikams Centras
Lietuva

veronika@pvc.lt

Jei nekalbate lietuvių, lenkų ir italų kalbomis, bet norite sužinoti daugiau apie šį projektą ir jo įgyvendinimą Europoje, rašykite mums anglų kalba:

info@pearlsforchildren.eu

Kviečiame pasidalyti savo nuomone apie šį projektą ir jo įgyvendinimą Lietuvoje, Lenkijoje ar Italijoje:

info@pearlsforchildren.eu

Jei įgyvendinant šį projektą pastebėjote ar įtariate apie sukčiavimą, diskriminuojantį ar netinkamą elgesį, turite teisę pranešti apie tai elektroninio pašto adresu:

whistleblowing@pearlsforchildren.eu

Tai saugus ir konfidencialus pranešimų kanalas.


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy