< Powrót do strony głównej

Mentor rezyliencji – model opieki psychospołecznej po negatywnych doświadczeniach.

Ⓒ Annie Spratt

Niniejszy artykuł autorstwa Franceski Giordano1, Alessandry Cipolli1 i Michaela Ungara2, opublikowany 23 marca 2021 roku w czasopiśmie „Frontiers in Psychiatry”, opisuje model szkolenia specjalistów w zakresie interwencji budujących rezyliencję u osób, które doświadczyły negatywnych zdarzeń.

Model „Mentor rezyliencji” kładzie nacisk na dwa wymiary szkolenia: (1) zmianę sposobu spostrzegania beneficjentów działań pomocowych poprzez podkreślanie ich mocnych stron i zdolności do zdrowienia; oraz (2) elastyczne budowanie interwencji dostosowanych do kontekstu i specyfiki kulturowej poprzez pięcioetapowy model tworzenia i realizacji programów.

Model „Mentor rezyliencji” stosowano z powodzeniem w pracy z dziećmi i młodymi ludźmi doświadczającymi stresu w ośrodkach pomocy humanitarnej, w których specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego muszą tworzyć i realizować interwencje zwiększające rezyliencję u dzieci szczególnie zagrożonych. 

Model ten będzie stosowany podczas szkoleń prowadzonych w ramach programu „PEARLS dla dzieci” we Włoszech, na Litwie i w Polsce dla specjalistów pracujących w systemie opieki zdrowotnej, sektorze edukacji, pomocy społecznej i policji z dziećmi zagrożonymi jakąkolwiek formą krzywdzenia.

Szkolenia będą prowadzone przez dwie autorki: Franceskę Giordano i Alessandrę Cipollę

1 Departament Psychologii – Centrum Badań nad Rezyliencją, Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli 1, Mediolan, Włochy
2 Canada Research Chair in Child, Family and Community Resilience (Katedra Badań nad Rezyliencją Dzieci, Rodzin i Społeczności), Resilience Research Centre Dalhousie University, Halifax, NS, Kanada

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna w zakładce z materiałami do pobrania na tej stronie, a także pod linkiem: Strona z materiałami


Inne nowości

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom... Polska Czytaj więcej

Luki w wiedzy i umiejętnościach specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce

Diagnoza przeprowadzona we Włoszech, na Litwie i w Polsce wykazała, że specjaliści potrzebują więcej narzędzi, aby pomagać dzieciom... Litwa Polska Włochy Czytaj więcej


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy