< Powrót do poprzedniej strony

Cesvi Foundation

Lead partner

Fundacja Cesvi (Cesvi) jest niezależną świecką organizacją, która od przeszło 30 lat działa w ponad 20 krajach na całym świecie, wspierając grupy najsłabsze w zakresie obrony praw człowieka, w realizowaniu ich aspiracji oraz w zrównoważonym rozwoju. W 2019 roku Cesvi udzieliła pomocy prawie milionowi osób w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, Ameryce Łacińskiej i Europie. We Włoszech Cesvi realizuje kampanie edukacyjno-informacyjne służące budowaniu kultury solidarności oraz rozwija programy edukacyjne i projekty partycypacji obywatelskiej w szkołach.

Od roku 2012 Cesvi zwiększyła również swoje zaangażowanie we Włoszech, działając na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym. W 2017 roku Cesvi uruchomiła krajowy program profilaktyki i zwalczania krzywdzenia i zaniedbywania dzieci we współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze interwencji. Na poziomie krajowym Cesvi należy do włoskiej Koalicji na Rzecz Praw Dzieci i Młodzieży (PIDIDA) oraz do grupy roboczej do spraw Konwencji o prawach dziecka (KPD) i wnosi aktywny wkład w opracowanie corocznego sprawozdania z realizacji Konwencji we Włoszech. Na poziomie międzynarodowym Cesvi należy do organizacji Eurochild, Keeping Children Safe i PICUM.

Była pierwszą organizacją pozarządową, która otrzymała Nagrodę im. Oscara di Bilancio za transparentność działań, przyznawaną przez Włoską Federację Public Relations (FERPI) – w roku 2000, a następnie w latach 2011 i 2017.


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy