< Powrót do poprzedniej strony

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Project partner

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) działa od roku 1991. Fundacja dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem.

Realizując swoją misję, Fundacja oferuje krzywdzonym dzieciom oraz ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną, uczy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania, uczy dorosłych, jak traktować dzieci i co mogą zrobić, żeby nie były krzywdzone, informuje dorosłych, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda, oraz wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka.


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy