< Powrót do poprzedniej strony

Università Cattolica Sacro Cuore

Project technical partner

Założony w 1921 roku Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca (Università Cattolica del Sacro Cuore – UCSC) jest największym prywatnym uniwersytetem w Europie – z 12 wydziałami, 5 kampusami uniwersyteckimi we Włoszech (w Mediolanie, Rzymie, Piacenzie, Cremonie i Brescii), 80 wyspecjalizowanymi laboratoriami badawczymi, 2000 pracownikami naukowymi oraz około 43 tysiącami studentów, spośród których niemal 1850 stanowią studenci z zagranicy. Za działalność badawczą UCSC odpowiada 1295 etatowych badaczy, 39 departamentów, 1 instytut, 92 ośrodki badawcze, 6 ośrodków uniwersyteckich oraz 10 spółek spin-off. Jej celem jest zgłębianie i wyjaśnianie najważniejszych problemów współczesnego życia i społeczeństwa: nowych granic w ekonomii i bioetyce, zmian w dziedzinie prawa, trendów rodzinno-kulturowych, środków masowego przekazu, zmian w systemach politycznych, celów medycyny, zastosowań technicznych matematyki i fizyki oraz najnowszych odkryć w obszarze badań ekologicznych.

The Resilience Research Unit

Project technical partner

Centrum Badań nad Rezyliencją (RiRes) jest jednostką badawczą Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie. Od siedmiu lat RiRes opracowuje i prowadzi projekty badawcze oraz programy budowania potencjału i programy interwencyjne mające na celu wyjaśnianie, inicjowanie i utrzymywanie procesów rezyliencji u dzieci, rodzin i społeczności narażonych na negatywne doświadczenia. Poprzez upowszechnianie swoich badań, publikacje naukowe i działania komunikacyjne RiRes realizuje „trzecią misję” Uniwersytetu i przyczynia się do rozwoju ponadnarodowej wiedzy na temat najlepszych praktyk skoncentrowanych na rezyliencji, które można stosować w pracy z grupami wysokiego ryzyka.


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy