< Powrót do poprzedniej strony

Paramos Vaikams Centras

Project partner

Paramos Vaikams Centras (PVC) jest organizacją pozarządową, założoną w 1995 roku w Wilnie. Jej misją jest zwiększanie dobrostanu psychicznego dzieci poprzez udzielanie skutecznej, profesjonalnej, wszechstronnej pomocy dzieciom i rodzinom. PVC realizuje 5 programów: „Duzi bracia, duże siostry”, „Drugi krok”, „Dzieciństwo bez krzywdzenia”, „Pozytywne rodzicielstwo” i „Telefon zaufania dla rodziców”.

Organizacja zapewnia pomoc dzieciom przejawiającym problemy z zachowaniem i trudności emocjonalne, a także dzieciom przechodzącym kryzys psychiczny. Upowszechnia i wdraża idee pozytywnego rodzicielstwa, pełni funkcję ośrodka metodycznego dla specjalistów i wolontariuszy zajmujących się pracą profilaktyczną z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Ponadto świadczy psychologiczne usługi pomocowe na rzecz osób i organizacji w całym kraju. Oferuje pomoc psychologiczną za pośrednictwem telefonu zaufania dla rodziców, którego konsultanci (psychologowie) pomagają rodzicom zrozumieć zachowania i emocje dzieci, wyjaśniają specyfikę kolejnych etapów rozwoju, radzą, jak rozwiązywać konkretne problemy, oraz pomagają zachować spokój i panować nad gniewem, gdy sytuacja staje się napięta.


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy