< Grįžti į ankstesnį puslapį

Cesvi Foundation

Pagrindinis partneris

Cesvi Foundation (Cesvi) yra nepriklausoma pasaulietinė organizacija, ilgiau nei 30 metų veikianti daugiau nei 20-yje pasaulio šalių. Jos tikslas – padėti pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms stiprinant žmogaus teises, padedant įgyvendinti tikslus ir remiant tvarų vystymąsi. 2019 m. „Cesvi“ padėjo beveik 1 milijonui žmonių Afrikoje, Viduriniuose Rytuose, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Europoje. Italijoje „Cesvi“ organizuoja informavimo ir žinių sklaidos kampanijas, diegiančias pasaulinio solidarumo kultūrą, ir įgyvendina švietimo bei aktyvaus pilietiškumo projektus mokyklose.

Nuo 2012 m. „Cesvi“ ėmėsi dar aktyvesnės veiklos Italijoje, kad padėtų pažeidžiamiems asmenims, kuriems gresia socialinė ir ekonominė atskirtis. 2017 m. „Cesvi“, bendradarbiaudama su intervenciją vykdančiomis organizacijomis ir asociacijomis, pradėjo įgyvendinti nacionalinę programą, skirtą užkirsti kelią netinkamam elgesiui su vaikais ir su juo kovoti.

Nacionaliniu lygiu „Cesvi“ laikosi PIDIDA ir Vaiko teisių konvencijos (VKT) darbo grupės nuostatų ir aktyviai prisideda prie Konvencijos taikymo Italijoje metinės stebėsenos ataskaitos duomenų atnaujinimo. Tarptautiniu mastu ji taip pat laikosi „Eurochild“, „Keeping Children Safe“ ir PICUM gairių. „Cesvi“ yra pirmoji pelno nesiekianti organizacija, gavusi FERPI (Italijos viešųjų ryšių federacijos) apdovanojimą už skaidrumą „Oskaro di Bilancio“ 2000 m.; dar kartą tokio pat pripažinimo „Cesvi“ sulaukė 2011 ir 2017 m.


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy