PEARLS
for Children

to 24-miesięczny program europejski, mający na celu profilaktykę i zwalczanie krzywdzenia dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce.

Budowanie
potencjału:

Przeszkolenie 315 specjalistów pracujących w sektorach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ścigania przestępstw (policji) i edukacji w zakresie paradygmatu wspomaganej rezyliencji, aby mogli pełnić rolę mentorów rezyliencji (MR) w pracy z dziećmi

Strategia wspólnego
działania

Wzmocnienie międzysektorowych prywatnych i publicznych relacji partnerskich (MPPRP) z udziałem 75 kluczowych podmiotów działających w obszarze zwalczania krzywdzenia dzieci (KD), aby przeciwdziałać negatywnym doświadczeniom dzieci na poziomie lokalnym, przy zwiększonej spójności i konsekwentnym zarządzaniu

Rzecznictwo
i uwrażliwienie

Organizacja wydarzeń publicznych adresowanych do 500 podmiotów krajowych i europejskich, służących podnoszeniu świadomości dotyczącej KD oraz promowaniu modelu MPPRP i paradygmatu wspomaganej rezyliencji w celu zapobiegania KD i łagodzenia jego negatywnego wpływu w życie dzieci

Ostatnie wiadomości

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce Fundacja Dajemy Dzieciom... Polska Czytaj więcej

Luki w wiedzy i umiejętnościach specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce

Diagnoza przeprowadzona we Włoszech, na Litwie i w Polsce wykazała, że specjaliści potrzebują więcej narzędzi, aby pomagać dzieciom... Litwa Polska Włochy Czytaj więcej

Pobierz
materiały

Partnerzy

Czy potrzebujesz
więcej informacji?


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy