< Grįžti į pagrindinį puslapį

Projektas

PEARLS vaikams yra 24 mėnesių trukmės europinis projektas, finansuojamas Europos Sąjungos teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020 m.) lėšomis.

Projekto tikslas – prisidėti prie prevencijos ir kovos su netinkamu elgesiu prieš vaikus (NEV) Italijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje.

NEV, pasireiškiantis fizine ir psichologine prievarta bei fizine ir psichologine nepriežiūra, yra viena sunkiausių ir dažniausiai pasitaikančių nepalankių vaikystės patirčių (NVP), kurią Europoje patiria 55 milijonai vaikų.

Smurtas prieš vaikus dažniausiai vyksta šeimoje, todėl nukentėjusiesiems gresia ilgalaikės pasekmės. Vaikų atsparumo stiprinimas mažina neigiamą NVP poveikį vaiko raidai ir sudaro galimybę geresniems raidos rezultatams, net patyrus daugybines NVP. e

Gebėjimų
stiprinimas

315 specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, policijos ir švietimo sektoriuose, bus mokomi taikyti vaikų psichologinio atsparumo stiprinimo paradigmą ir atlikti atsparumo mokytojo (AM) vaidmenį

Bendrų veiksmų
strategija

Tarpinstitucinio viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių (TVPSP) stiprinimas, įtraukiant pagrindinius 75 suinteresuotuosius subjektus, dirbančius netinkamo elgesio su vaikais (NEV) mažinimo srityje, siekiant spręsti vaikystės sunkumus vietos lygiu, taikant suderintus veiksmus ir nuoseklią priežiūrą

Lobizmas ir
informavimas

viešų renginių, skirtų 500 nacionalinių ir Europos institucijų, organizavimas siekiant skleisti žinias apie NEV ir skatinti TVPSP modelio bei psichologinio atsparumo stiprinimo paradigmos taikymą, kad būtų išvengta NEV poveikio vaikams arba jis būtų sušvelnintas

Netinkamas elgesys su vaikais
ir nepriežiūra yra plačiai Europoje
paplitę reiškiniai, sulaukiantys per mažai dėmesio.

PSO Europos regiono biuro duomenimis, apie 55 mln. vaikų Europos Sąjungoje kenčia nuo netinkamo elgesio, pasireiškiančio

seksualine prievarta (9,6 % atvejų)

fizine nepriežiūra (16,3 %)

emocine nepriežiūra (18,4 %)

fizine prievarta (22,9 %)

emocine prievarta (29,6 %)


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy