< Powrót do strony głównej

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce

Ruszyła rekrutacja na szkolenia specjalistów z zakresu wspierania odporności psychicznej dzieci w Polsce

Pixabay License free for commercial use

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę serdecznie zaprasza specjalistów pracujących z rodzinami i dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Mentor rezyliencji - wspieranie odporności psychicznej dzieci doświadczających krzywdzenia”.

Wzmacnianie odporności psychicznej dzieci pozwala łagodzić negatywne skutki trudnych doświadczeń i umożliwia dalszy prawidłowy rozwój, pomimo dramatycznych przeżyć, których doświadczyło lub doświadcza dziecko.

Kto może wziąć udział:

W szkoleniu mogą wziąć udział specjaliści praktykujący pracę z dziećmi i rodzinami, które doświadczają trudnych sytuacji, z sektorów:

•       ochrony zdrowia

•       opieki i/lub edukacji

•       służb mundurowych

•       opieki społecznej i/lub organizacji udzielających wsparcia

Proces szkolenia:

Szkolenia podzielone są na 2 etapy:

ETAP I – 16-18.11.2021 (3 dni) - Warszawa 

Zakres tematyczny:

  • paradygmat rezyliencji i zmiana perspektywy – od podejścia skoncentrowanego na deficytach do koncentracji na mocnych stronach beneficjentów;
  • okresy rozwojowe krytyczne w kontekście negatywnych doświadczeń dziecięcych (ACE);
  • poprawa umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i właściwego reagowania na przypadki dzieci i rodzin zagrożonych ACE i przemocą poprzez stosowanie metod, narzędzi i strategii skoncentrowanych na rezyliencji;
  • stosowanie metod, narzędzi oraz startegii rezyliencji w codziennej pracy z beneficjentem oraz przygotowanie praktycznego planu wdrażania.  

W okresie 6 miesięcy od zakończenie szkolenia, uczestnicy będą wdrażali przygotowany plan działania w codziennej pracy. Proces wdrażania będzie wspierany merytorycznie przez tutorów szkolenia (rozmowy, spotkania, wizyty). 

ETAP II – 05-07.04.2022 (3 dni) Warszawa

Zakres tematyczny:

  • podsumowanie wdrożenia planu, wymiana doświadczeń uczestników szkolenia (1 dzień);
  • szkolenie trenerów (2 dni): - praktyczne techniki i metody oraz  narzędzia i materiały dotyczące prowadzenia szkoleń z zakresu rezyliencji.

Po drugim etapie szkolenia wybrani uczestnicy (1 osoba z każdego sektora specjalistów) przeprowadzą 3-dniowe szkolenie w gronie swoich współpracowników. Za realizację szkoleń przewidziane jest wynagrodzenie, wypłacone ze środków projektu „Pearls for children”. 

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do dnia 30.09.2021.

Liczba miejsc ograniczona (max. 25 osób). Wybór uczestników na szkolenie przeprowadzi zespół rekrutacyjny. Najwyżej ocenione zostaną osoby, które na co dzień praktykują pracę z rodzinami i dziećmi wymagającymi wsparcia psychicznego, zadeklarują udział w całości szkolenia oraz wykażą zainteresowanie przeprowadzeniem szkoleń we wskazanej przez siebie grupie współpracowników.

Szkolenia realizowane będą w Polsce przez specjalistów Centrum Badań nad Rezyliencją (RiRes), jednostkę badawczą Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (partnera technicznego projektu).

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Pearls for children”, którego celem jest zbudowanie sieci złożonej ze specjalistów pracujących z dziećmi, a także instytucji publicznych i podmiotów prywatnych zajmujących się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci, aby skuteczniej

wykrywać i reagować na przypadki krzywdzenia oraz zapobiegać temu zjawisku.

Projekt finansowany ze środków programu Unii Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (2014–2020).

Więcej informacji o projekcie: www.pearlsforchildren.eu

Kontakt:

Magdalena Hojnor

magdalena.hojnor@fdds.pl


Inne nowości

Mentor rezyliencji – model opieki psychospołecznej po negatywnych doświadczeniach.

Niniejszy artykuł autorstwa Franceski Giordano, Alessandry Cipolli i Michaela Ungara, opublikowany 23 marca 2021 roku w czasopiśmie... Litwa Polska Włochy Czytaj więcej

Luki w wiedzy i umiejętnościach specjalistów w dziedzinie ochrony dzieci we Włoszech, na Litwie i w Polsce

Diagnoza przeprowadzona we Włoszech, na Litwie i w Polsce wykazała, że specjaliści potrzebują więcej narzędzi, aby pomagać dzieciom... Litwa Polska Włochy Czytaj więcej


© 2021 Cesvi - Design with by Asintoto

Privacy Policy